Szybki kontakt:
Tel. +48 784 044 967
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Zapraszam do zapoznania się z artykułami znajdującymi się na blogu. W artykułach staram się przedstawić informacje z zakresu prawa taki sposób, aby omawiane zagadnienia były zrozumiałe dla czytelników.

 

Franki szwajcarskie

GE Money Bank – umowy kredytu w CHF

29 kwietnia 2021 r. kredytobiorcy, który zaciągnęli kredyt frankowy w GE Money Banku oraz sam bank – obecnie BPH S.A. – doczekali się rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilku palących kwestii, związanych z kontraktami tego właśnie kredytodawcy.

Czytaj więcej

symbol franka szwajcarskiego

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Kredyty we frankach szwajcarskich cieszyły się powodzeniem, ponieważ były opłacalne. Niestety kurs waluty poszedł w górę i wielu Polaków musiało spłacać wysokie raty. To wiązało się z dużym obciążeniem dla domowych budżetów. Na szczęście jest możliwość rozwiązania problemu i warto z niego skorzystać.

Czytaj więcej

unieważnienie umowy

Unieważnienie umowy kredytu - czy to możliwe?

Kredyt to niekiedy nieopisane wsparcie w realizacji pewnych celów. Czasem jednak staje się przysłowiowym gwoździem do trumny, gdy nagle jego raty wzrastają, a spłata praktycznie się nie kończy. Wówczas ludzie popadają w długi i zaczynają się problemy.

Czytaj więcej

Nowa uchwała SN w sprawie kredytów frankowych

28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 40/22 podjął uchwałę, która potwierdza, że przedsiębiorcom także przysługują roszczenia o uznanie za nieważne ich umów o kredyt indeksowany czy denominowany do CHF.

 

Czytaj więcej

młotek sędziowski

Wygrana przeciwko Bankowi PeKaO S.A. – unieważnienie umowy kredytu denominowanego

Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 4 listopada 2021 r. sygn. I C 22/21

Czytaj więcej

banknoty

Kredyty frankowe w pytaniach i odpowiedziach część 2.

6. Ile trwa proces przeciwko bankowi w sprawie o kredyt frankowy?

Długo. To dosyć skomplikowana prawnie materia, musisz dać czas i sobie na podjęcie rozważnej decyzji, i swojej kancelarii na przygotowanie sprawy. Dodatkowo sądy są przepełnione różnymi sprawami – nie tylko frankowymi. Nawet jeśli twój proces ograniczy się do jednej tylko rozprawy, możliwe, że będziesz na nią czekać kilka miesięcy. A to dopiero pierwsza instancja.

Czytaj więcej

franki szwajcarskie

Kredyty frankowe w pytaniach i odpowiedziach część 1.

1. Czy opłaca się podważać ważność umowy kredytu frankowego w sądzie?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dopóki nie ustalimy, co dla kredytobiorcy oznacza „opłaca się”.

Czytaj więcej

sąd

Czy spory muszą kończyć się sprawą w sądzie?

Różnice poglądów, odmienne wizje prowadzenia rozmów z klientami czy problemy finansowe to najczęstsze przyczyny sporów między wspólnikami. Zdarza się tak, że konflikty bywają na tyle skomplikowane, że zwykle jedna ze stron kieruje sprawę do sądu. Okazuje się jednak, że nie zawsze postępowanie sądowe jest najlepszym wyjściem, zwłaszcza ze względu na często wysokie koszty procesu oraz długotrwałe, zwykle kilkumiesięczne oczekiwanie na rozwiązanie sporu. Zanim więc skieruje się sprawę do sądu, warto skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. O tym, jak rozwiązać konflikt bez wszczęcia postępowania sądowego przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej

pra przy stole

Mam niespłacony kredyt - czy stracę mieszkanie?

Raty kredytu powinny być spłacane w terminie, zgodnie z harmonogramem spłaty. W przeciwnym razie bank podejmie kroki, aby odzyskać swoją należność. Może się zdarzyć, że kredytobiorcy nie stać już na spłatę rat kredytu. Czy w takiej sytuacji grozi to utratą mieszkania?

Czytaj więcej

spisywanie testamentu

Kogo można wydziedziczyć?

Wydziedziczenie, wbrew powszechnemu rozumieniu tego słowa, nie oznacza jedynie pominięcia najbliższego członka rodziny w testamencie i pozbawienie go w ten sposób spadku. Wydziedziczenie ma skutek dalej idący, ponieważ w jego wyniku spadkodawca pozbawia osobę uprawnioną należnego jej zachowku. Zatem wydziedziczony pozostanie nie tylko bez jakichkolwiek praw do spadku, ale też nie będzie miał prawa żądania od spadkobiercy testamentowego, jakichkolwiek sum, które mógł/mogłaby uzyskać, gdyby do wydziedziczenia nie doszło.

Czytaj więcej

alimenty

Alimenty od dziecka dla rodziców. Czy to możliwe?

Najczęstszym skojarzeniem z obowiązkiem alimentacyjnym jest utrzymywanie swoich dzieci. Jednak rodzice biologiczni, adopcyjni czy nawet macocha lub ojczym mogą domagać się alimentów od dorosłych dzieci. Środki utrzymania i obowiązek ich płacenia dotyczy krewnych w linii prostej. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny dotyczy płacenia ich przez rodziców na rzecz dzieci i odwrotnie. Jednakże rodzice najpierw powinni się zgłosić po alimenty do swoich małżonków, dopiero później do dzieci.

Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich

Kolejny przełom w sprawach o kredyty we frankach

W dniu 16 kutego 2021 r, Sąd Najwyższy podjął uchwałę, której teza jest następująca: "Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu".

Czytaj więcej

aliemnty

Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty to słowo pochodzące z języka łacińskiego, które oznacza „żywność”. Dzisiaj to szersze pojęcie – środki utrzymania osoby, która z racji swojego wieku, stanu majątkowego, zdrowia i pokrewieństwa może oczekiwać, że będzie je otrzymywać od najbliższego członka rodziny.

Czytaj więcej

rozwód

Jak przygotować się do sprawy o rozwód?

Rozwód to proces złożony, a przed jego rozpoczęciem trzeba podjąć wiele ważnych decyzji, szczególnie jeśli rozwodzący się małżonkowie mają dzieci. Jeśli podjęłaś/podjąłeś już tę trudną decyzję, by zakończyć swoje małżeństwo, zapoznaj się z poniższymi podpowiedziami, a potem rozważ kontakt z adwokatem. W kancelarii dowiesz się szczegółów swojego przyszłego procesu.

Czytaj więcej

zasiedzenie

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie nieruchomości to jedna z form nabycia prawa własności poprzez długotrwałe i faktyczne posiadania. Kwestie związane z zasiedzeniem regulowane są przez Kodeks cywilny. Art. 172 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.0.1740 t.j.) precyzuje, kto może nabyć nieruchomość na drodze zasiedzenia, kiedy i na jakich zasadach.

Czytaj więcej

stwierdzenie nabycia spadku

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy, ale najczęściej nie jest to wystarczające, by nabyty majątek objąć w posiadania – faktycznie przejąć go i nim zarządzać. Konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku w każdym przypadku jest koniecznością? Czy jest to “czysta formalność”, czy też należy przygotować się na pewne komplikacje? Kogo może to dotyczyć? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań znajdziesz, czytając dalszą część wpisu.

Czytaj więcej

podział majątku

Co należy wiedzieć przy podziale majątku?

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa między małżonkami. Oznacza to, że gromadzone środki finansowe oraz dobra nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego należą do obojga małżonków. Jeśli pomiędzy małżonkami zostanie orzeczona separacja, albo rozwód ustaje ustawowa wspólność majątkowa, ale nie wspólnota majątku. Od tego momentu byli małżonkowie staną się współwłaścicielami wszystkiego, co przez lata wspólnego życia zgromadzili. I rzadko kiedy mają ochotę w tej współwłasności tkwić.

Czytaj więcej

kredyt we frankach

Mam kredyt we frankach — co dalej?

Dla wielu Polaków kredyty we frankach szwajcarskich miały być środkiem do realizacji marzeń, lecz niestety okazały się przyczyną ich utraty. Wartość zaciągniętego kredytu, zamiast maleć, na przestrzeni lat diametralnie wzrosła. Przez to frankowicze, bo tak potocznie określane są osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach, muszą spłacać zadłużenie znacznie przewyższające faktycznie udzielony im kredyt.

Czytaj więcej